Proteínovoenergetická podvýživa stredného a mierneho stupňa

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E44

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E440 - Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa
E441 - Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa
 


 

comments powered by Disqus