Podlôžko (Hypotalamus)

Hypotalamus alebo podlôžko je časť medzimozgu (diencephalon) a jeho činnosťou je predovšetkým koordinácia vnútorných orgánov do súhrnnej odpovede. Pripravuje napríklad všetky sústavy orgánov na zvýšenú psychickú alebo fyzickú záťaž.

Funkcie hypotalamu

Hypotalamus produkuje antidiuretický hormón (ADH, vazopresín) a oxytocín, ktoré sa po neurosekrečných dráhach dopravujú do neurohypofýzy a z tejto sú následne vyplavované do krvi. Ďalej sa z hypotalamu uvoľňujú látky zvané hypotalamické uvoľňovacie faktory, ktorých funkciou je riadenie činnosti adenohypofýzy. Okrem iného hypotalamus riadi pocity hladu a smädu, podieľa sa na sexuálnej aktivite, na kontrole emócií a reguluje telesnú teplotu.

Anatómia

Hypotalamus tvorí dno a prednú stenu III. mozgovej komory a od talamu ho oddeľuje sulcus hypothalamicus. V hypotalame sa nachádza 22 jadier. Typickou klasifikáciou sa stalo delenie hypotalamu podľa Le Gros Clarka.

Klasifikácia podľa Le Gros Clarka

1. Dorzálna oblasť (regio hypothalamica dorsalis) tvorí jedno jadro nc. ansae lenticularis).

2. Predná oblasť (regio hypothalamica anterior) má preoptické jadrá ncc. praeoptici medialis a lateralis, nc. paraventricularis, nc. hypothalamicus anterior, nc. suprachiasmaticus, nc. supraopticu).

3. Stredná oblasť (regio hypothalamica media) obsahuje jadrá nc. arcuatus, ncc. tuberales, nc., nc. hypothalamicus dorsalis, nc. periventricularis posterior, nc. infundibularis, hypothalamicus ventromedialis, nc. hypothalamicus dorsomedialis.

4. Zadná oblasť (regio hypothalamica posterior) má jadrá mamilárnych tiel nc. hypothalamicus posterior, ncc. corporis mammillaris mediales, laterales.

Spoje

  • Spoje hypotalamu tvoria vzostupné (ascendentné), zostupné (descendentné) a odstredivé (eferentné) vlákna, ktoré sú prepojené s ďalšími oblasťami centrálneho nervového systému – CNS.
  • Ascendentné vlákna sem vedú z miechy a predĺženej miechy, a to buď priamo pedunkulomamilárnym systémom (vlákna končia v corpus mammillare) alebo nepriamo cez talamus.
  • Descendentné vlákna vedú z čelného korového laloku (tzv. Brodmannova oblasť 6 a 4), z hipokampu cez fornix, ďalej zo zadnej orbitálnej kôry a čuchového mozgu, z amygdaly a tractus opticus.

Eferentné vlákna, ktoré vychádzajú z hypotalamu vedú:

  • do talamu a limbického systému, ktorým je hypotalamus spojený s čelnou mozgovou kôrou.
  • do miechy a vegetatívnych zón mozgového kmeňa pomocou facilitačného retikulospinálneho systému.
  • do hypofýzy cez hypothalamo-hypofyzárny zväzok, ktorý je tvorený dvoma časťami. Prvá časť vychádza zo supraoptickohypofyzárneho zväzku (supraoptické jadro) a druhá časť je tvorená tuberohypofyzárnym zväzkom.
 


 

comments powered by Disqus