Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E319

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E31 - Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním - polyglandulárna dysfunkcia

 


 

comments powered by Disqus