Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním - polyglandulárna dysfunkcia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E31

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

Podrobnejšie diagnózy

E310 - Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia
E311 - Polyglandulárna hyperfunkcia
E318 - Iná polyglandulárna dysfunkcia
E319 - Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená
 


 

comments powered by Disqus