Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s ketoacidózou, dekompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E141

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E14 - Nešpecifikovaný diabetes mellitus

 


 

comments powered by Disqus