Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E144

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E14 - Nešpecifikovaný diabetes mellitus

 


 

comments powered by Disqus