Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E148

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E14 - Nešpecifikovaný diabetes mellitus

 


 

comments powered by Disqus