Zhubný nádor, uvedený ako zhubný nádor neznámej primárnej lokalizácie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C800

Kapitola: II. Nádory
Skupina: C80 - Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie

 


 

comments powered by Disqus