Iné vrodené chyby obehovej sústavy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q28

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

Podrobnejšie diagnózy

Q280 - Vrodená artériovenózna aneuryzma precerebrálnych ciev
Q280 - Vrodená artériovenózna fistula precerebrálnych ciev
Q280 - Iná vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev
Q280 - Vrodená artériovenózna chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q280 - Artériovenózna vrodená chyba precerebrálnych ciev
Q281 - Vrodená aneuryzma precerebrálnch ciev
Q281 - Vrodená fistula precerebrálnych ciev
Q281 - Iná vrodená chyba precerebrálnych ciev
Q281 - Vrodená chyba precerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q281 - Iné vrodené chyby precerebrálnych ciev
Q282 - Vrodená artériovenózna aneuryzma cerebrálnych ciev
Q282 - Vrodená artériovenózna fistula cerebrálnych ciev
Q282 - Iná vrodená artériovenózna chyba cerebrálnych ciev
Q282 - Vrodená artériovenózna malformácia cerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q282 - Artériovenózna vrodená chyba cerebrálnych ciev
Q283 - Vrodená aneuryzma cerebrálnych ciev
Q283 - Vrodená fistula cerebrálnych ciev
Q283 - Iná vrodená chyba cerebrálnych ciev
Q283 - Vrodená chyba cerebrálnych ciev, bližšie neurčená
Q283 - Iné vrodené chyby mozgových ciev
Q288 - Iná vrodená aneuryzma
Q288 - Iná vrodená fistula obehovej sústavy
Q288 - Iná vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie určená
Q288 - Iné špecifické vrodené chyby obehovej sústavy
Q289 - Vrodená chyba obehovej sústavy, bližšie neurčená
 


 

comments powered by Disqus