Anencefalus a podobné vrodené chyby

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q00

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

Podrobnejšie diagnózy

Q000 - Anencefália
Q001 - Kraniorachischíza
Q002 - Iniencefália
 


 

comments powered by Disqus