Mikrocefália

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q02

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

 


 

comments powered by Disqus