Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q11

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

Podrobnejšie diagnózy

Q110 - Cystická očná guľa
Q111 - Iný anoftalmus
Q112 - Mikroftalmus
Q113 - Makroftalmus
 


 

comments powered by Disqus