Diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P60

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

 


 

comments powered by Disqus