Reakcia na lieky a intoxikácia liekmi podanými plodu a novorodencovi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P93

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

 


 

comments powered by Disqus