Smrť plodu z bližšie neurčenej príčiny

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P95

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

 


 

comments powered by Disqus