Choroby tráviacej sústavy plodu a novorodenca

Kód diagnózy podľa MKCH-10: P75

Kapitola: XVI. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

 


 

comments powered by Disqus