Dýchacia sústava

Dýchacia sústava umožňuje živým organizmom pre život nevyhnutnú výmenu plynov. U ľudí a ostatných cicavcov sú hlavnou časťou dýchacej sústavy pľúca. Dýchacia sústava je zodpovedná za prívod vzduchu do a von z pľúc pri dýchaní, teda za výmenu plynov.

Stavba dýchacej sústavy

Dýchacie sústavu ľudí a zvierat môžeme rozdeliť na dve funkčne odlišné časti. Prvá, prívodné časť má za úlohu ohrev, zvlhčovanie a prečisťovanie vzduchu vstupujúceho do pľúc. Druhá, dýchacie časť, má za úlohu výmenu kyslíka a oxidu uhličitého medzi krvou a vzduchom. K ďalším dôležitým funkciám patrí udržiavanie rovnováhy vnútorného prostredia (pH), a vydávanie zvukov (u človeka tvorba reči).

 


 

comments powered by Disqus