Dolné dýchacie cesty

Dolné dýchacie cesty zahŕňajú oblasť od hrtanovej príklopky (epiglottis) po pľúca.

Stavba-dolných-ciest-dýchacích

Sú teda tvorené hrtanom (hrtan), priedušnicou (trachea), prieduškami (bronchy), ktoré sa delia do rádov, podľa miesta, kde sa v pľúcach nachádzajú, napr. Lobární (lalokové), priedušničky (bronchioly), terminálny bronchy, ktoré sa delí na respiračné (dýchacie) bronchy, pľúcne mechúriky (alveoly).

Najdôležitejšou funkciou dolných dýchacích ciest, je dopraviť vzduch do alveol, pľúcnych mechúrikov, kde dochádza k výmene plynov. Do krvi preniká kyslík výmenou za oxid uhličitý, ktorý je vydychuje.

Okrem toho majú dýchacie cesty tiež funkciu očistnú, vďaka řasinkovému epitelu sa žliazkami dochádza k zachyteniu nečistôt a ich transportu späť do horných dýchacích ciest, aby mohli byť vykašlané a neměstnaly a nezanášali dýchacie cesty.

Autor: Drahomíra Holmannová

 


 

comments powered by Disqus