Chrápanie

Chrápanie je zvuk spôsobený vibráciou vzduchového stĺpca počas spánku. Väčšinou postihuje staršie osoby a častejšie mužov ako ženy. Občasné chrápanie nie je nebezpečné, a býva spôsobené najčastejšie nádchou. Časté chrápanie však môže byť spôsobené opuchom hlasiviek, zápalom v najhoršom prípade aj zväčšujúcim sa nádorom. V týchto prípadoch by postihnutá osoba mala čo najskôr navštíviť lekára.

Chrápanie

Choroby s týmto príznakom

Týka sa časti tela

Chrápanie narušuje spánok ako postihnutej osobe, tak ľuďom jej okolí, čo môže pri dlhšie trvajúcich potížícch spôsobovať stratu sústredenia, nervozitu, podráždenosť a stratu libida.

Špecifický zvuk pri chrápaní - pískanie - býva pri zápaloch hlbších podslizniční vrstvev, kedy dochádza k zúženiu dýchacích ciest (tzv. zužujúci (sufokujících) laryngitídach). Chorý je ohrozený dusením, alebo aj udusením. Je nutné čo najskôr navštíviť nemocničné zariadenia.

 


 

comments powered by Disqus