Chrápanie

Chrápanie je zvuk spôsobený vibráciou vzduchového stĺpca počas spánku. Väčšinou postihuje staršie osoby a častejšie mužov ako ženy. Občasné chrápanie nie je nebezpečné, a býva spôsobené najčastejšie nádchou. Časté chrápanie však môže byť spôsobené opuchom hlasiviek, zápalom v najhoršom prípade aj zväčšujúcim sa nádorom. V týchto prípadoch by postihnutá osoba mala čo najskôr navštíviť lekára.

Chrápanie

Chrápanie narušuje spánok ako postihnutej osobe, tak ľuďom jej okolí, čo môže pri dlhšie trvajúcich potížícch spôsobovať stratu sústredenia, nervozitu, podráždenosť a stratu libida.

Špecifický zvuk pri chrápaní - pískanie - býva pri zápaloch hlbších podslizniční vrstvev, kedy dochádza k zúženiu dýchacích ciest (tzv. zužujúci (sufokujících) laryngitídach). Chorý je ohrozený dusením, alebo aj udusením. Je nutné čo najskôr navštíviť nemocničné zariadenia.

 


 

comments powered by Disqus