Sociálna fóbia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F401

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F40 - Fóbicko-anxiózne poruchy

 


 

comments powered by Disqus