Zmeny osobnosti

Zmeny osobnosti môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Aids

Alkoholizmus

Alzheimerova choroba

Besnota

Bipolárna afektívna porucha

Encefalitída

Schizofrénie

 


 

comments powered by Disqus