Paranoja

Paranoja môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Alzheimerova choroba

Bipolárna afektívna porucha

Demencia

 


 

comments powered by Disqus