Ochrnutie

Ochrnutie môže byť príznakom nasledujúcich chorôb:

Ateroskleróza

Detská obrna

Mozgová obrna

Mozgová príhoda

 


 

comments powered by Disqus