Depresie

Depresia je veľmi zložité psychické ochorenie, ktoré sa prejavuje dlhodobo pokleslou náladou jedinca. Dochádza k tomu z dôvodov zmien chemických reakcií v mozgu, často v dôsledku ochorenia, dlhodobého stresu či psychického šoku.

Depresie

Ľudia trpiaci depresiou veľmi často menia svoje postoje k svojmu okoliu. Začínajú novým spôsobom nazerať na svoju rodinu, prácu alebo dosiahnuté činmi vo vlastnom živote. Ikdyž tomu tak skutočne nemusí byť, pociťuje jedinec pocit samoty a úzkosti. Počas choroby sa úplne mení jeho psychická stránka. Zmenšuje sa hodnota sebadôvery, prichádza bezdôvodný pocit viny a bezvýznamnosti, ale nastávajú aj fyzické problémy. Ľudia v depresiách majú problémy zaspať, alebo zaspia, ale po prebudení necíti odpočinutie, únava je takmer celodenné, prichádza problémy s pamäťou, akákoľvek činnosť je po chvíli vyčerpá, začínajú sa strániť spoločnosti, nezaujímajú sa o dianie okolo seba a postupne sa uzatvárajú do seba . S takým človekom je po nejakej dobe zložitá konverzácie.

Depresia sa môže objaviť u kohokoľvek vrátane detí, ale najčastejšie postihuje dospelých a to vo veku od 25 do 40 rokov. Nie je známe prečo, ale žien trpí na depresiu až 25%, kdežto môžem len 12%. Bohužiaľ ani dnešná medicína nedokáže presne určiť, prečo depresie u niektorých ľudí vznikajú au iných nie. Zatiaľ sa len predpokladá, že choroba vzniká kvôli nedostatku aktívnej látky zvanej serotonín. Častým spúšťacím mechanizmom býva rad zlých udalostí v krátkej dobe. U mladších ľudí napríklad vylúčenie zo školy, nútené opustenie domova, strata partnera. U starších ľudí to môže byť strata zamestnania, následná neschopnosť sebarealizácie a úmrtí partnera.

Okolností môže byť však ďaleko viac a alebo žiadne z vyššie uvedených. Ľudia sa môžu dostať do depresie aj vtedy, keď v nich ich vlastné okolia (spolužiaci, rodina ...) dlhodobo udržiava pocit, že sú bezcenní, zbytoční. Často takto ochorie ľudia, ktorí sú menej odolní voči stresu a citlivejšie na psychické podnety.

Vyvolať depresiu môžu tiež niektoré lieky. V tomto prípade je nutné o tom informovať lekára a poradiť sa o náhrade liekov za iné. Alkohol a drogy všetkého druhu (káva, cigarety, extáza, heroín ...) môžu tiež depresie vyvolať. Chorí často hovoria, že im tieto látky pomáhajú zabudnú na ich trápenie, ale tento stav pôsobí len dočasne a v konečnom dôsledku depresii ešte viac prehlbuje. Depresie vznikajú tiež po úrazoch alebo dlhodobých chorobách.

Ozajstná depresia sa v dnešnej dobe stáva jednou z mála chorôb, z ktorých si človek odnáša tú najhoršiu skúsenosť. Nie je jednoduché ju odhaliť a často sa kvôli nezáujmu pacienta veľmi ťažko lieči. Je nutné v čo najkratšom čase vyhľadať odborníka, ktorým je tu psychiater a nie neurológ, pretože depresia je choroba, ktorá postihuje hlavne psychickú stránku človeka. Ignorovanie symptómov a odvrhnutia takto chorého človeka môže viesť až k jeho samovražde.

 


 

comments powered by Disqus