Pôvodca rezistentný na: viaceré antibiotiká

Kód diagnózy podľa MKCH-10: U88

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus