Vírus HIV s rezistenciou na virostatiká alebo inhibítory proteináz

Kód diagnózy podľa MKCH-10: U85

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus