Herpesvírusy s rezistenciou na virostatiká

Kód diagnózy podľa MKCH-10: U84

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus