Kandida s rezistenciou na flukonazol alebo vorikonazol

Kód diagnózy podľa MKCH-10: U83

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

 


 

comments powered by Disqus