Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T133

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
Skupina: T13 - Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 


 

comments powered by Disqus