Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

Kód diagnózy podľa MKCH-10: T13

Kapitola: XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

Podrobnejšie diagnózy

T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, druh poranenia bližšie neurčený
T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: odrenina
T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: tvorba pľuzgierov (netermických)
T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: uštipnutie hmyzom alebo vpich (nejedovatý)
T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: povrchové cudzie teleso (úlomok)
T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: pomliaždenie
T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni: iné
T130 - Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
T131 - Otvorená rana dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T132 - Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T133 - Poranenie bližšie neurčeného nervu dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T134 - Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T135 - Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T136 - Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T138 - Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
T139 - Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
 


 

comments powered by Disqus