Iný anoftalmus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: Q111

Kapitola: XVII. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
Skupina: Q11 - Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus

 


 

comments powered by Disqus