Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M828

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M82 - Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus