Entezopatia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M779

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M77 - Iné entezopatie

 


 

comments powered by Disqus