Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M548

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M54 - Bolesť chrbta - dorzalgia

 


 

comments powered by Disqus