Bolesť v krížoch

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M545

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Skupina: M54 - Bolesť chrbta - dorzalgia

 


 

comments powered by Disqus