Iná bližšie určená reumatoidná artritída na viacerých miestach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M068

Kapitola: XII. Choroby kože a podkožného tkaniva
Skupina: M06 - Iná reumatoidná artritída

 


 

comments powered by Disqus