Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E45

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus