Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E43

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus