Marantický kvašiorkor

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E42

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus