Výživový (nutričný) marazmus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E41

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

 


 

comments powered by Disqus