Choroba štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E350

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E35 - Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus