Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E342

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E34 - Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním

 


 

comments powered by Disqus