Iná hypersekrécia črevných hormónov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E341

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E34 - Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním

 


 

comments powered by Disqus