Choroba týmusu, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E329

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E32 - Choroby týmusu

 


 

comments powered by Disqus