Porucha puberty, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E309

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E30 - Poruchy puberty nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus