Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, kompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E139

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E13 - Iný bližšie určený diabetes mellitus

 


 

comments powered by Disqus