Iný bližšie určený diabetes mellitus s ketoacidózou, dekompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E131

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E13 - Iný bližšie určený diabetes mellitus

 


 

comments powered by Disqus