Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E128

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E12 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

 


 

comments powered by Disqus