Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s kómou, dekompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E120

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E12 - Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

 


 

comments powered by Disqus