Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný

Kód diagnózy podľa MKCH-10: E116

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: E11 - Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

 


 

comments powered by Disqus